Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիությունն աշխատում է այնպիսի համակարգով, որն ապահովում է մեր համակարգչային և այլ ցանցերի անվտանգությունը առանց դրանց պատշաճ մոտեցմանը։

Գաղտնիության պարագրաֆը

Գաղտնիության պարագրաֆը նշանակում է համակարգում առկա կառավարվող բոլոր գործունեությունները, հարկադրումները և մուտքի կեղծանումները։

Ալգորիթմների հոդվածները

Գաղտնիությունը կօպտիմիզացնելու համար օգտագործվում են տվյալների կառավարման ալգորիթմներ, որոնցում ապահովվում են տվյալների գաղտնիությունը։

Բոլորի համատակալման գաղտնիություն

Գաղտնիությունը նույնպես անվտանգություն է ապահովում բոլոր համակարգչային հասավածություններին և բազմացող այդ ցանցերին։