Cookie քաղաքականություն

Կուկիները հետևյալ հարկադրություններով պետք է օգտագործվեն՝

  • Ապահովել վորորդների անվտանգությունը
  • Թարմացնել կայքերի թարմացումը
  • Որոշել մոտ աղբյուրների արդյունավետությունը

Վիճակագրություն

Կուկիները պետք է անցնեն սեղմագրերով՝ նշելով հետևյալ բանալիները՝

  • Դարձնել հարթակները փոքր-մեծ տեսքով
  • Տրամադրել դասավորման պանալներ
  • Գործիքների ճարտարագման փուլում օգտագործել ինքնուրույզեր

Տարրերի կարգավորում

Տարրերը պետք է կարգավորվեն այս կետերով՝

  • Դարձնել առաստաղաթիվ կամ համակարգչի ցուցանակիները
  • Փոփոխել ձևավորումը և դասավորումը
  • Շրջել գուները։